Monday, April 11, 2011

www.iglesiangdiosnabuhay.org

Sa Dios ang kapurihan at kaluwalhatian at pagtatagumpay...malugod po namin kayong inaanyayahan na bisitahin at buksan ang bagong website ng IDBCJ ang www.iglesiangdiosnabuhay.org

No comments:

Post a Comment